Bypass

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
Bypass

Bypass line در لغت به معنی گذرگاه فرعی بوده و در اصطلاح برق قدرت، به مسیر جداگانه‌ای از مسیر تغذیه اصلی دستگاه گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر در حالتی که به هر دلیلی نظیر سرویس یا تعمیر، تغذیه مصرف‌کننده‌ها جدای از مسیر Inverter در یوپی‌اس صورت پذیرد، عمل Bypass رخ داده و به این مسیر، مسیر بای‌پس اطلاق می‌شود. در شکل زیر مصرف‌کننده شماره 2 از مسیر Bypass تغذیه می‌شود.

Bypass

مترادف: بای پس
soner ups