IP

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
IP

درجه حفاظت یا کد IP، اصطلاحی در استاندارد IEC 60529 است که بر اساس آن محفظه تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی، تقسیم‌یندی می‌شوند؛ رقم اول (از سمت چپ) که بین 0 تا 6 است، سطح حفاظت در برابر جسم خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین 0 تا 8 است و میزان حفاظت در برابر نفوذ آب (و نه مایع دیگر) را مشخص می‌کند. هرچه این رقم‌ها بالاتر باشند، میزان حفاظت بیشتر خواهد بود.

 حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی
رقم اول توضیحات شرح
  بدون حفاظت بدون هیچ‌گونه حفاظت خاص
1 حفاظت‌شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر حفاظت در مقابل دسترسی غیرمجاز سطوح بزرگ بدن
2 حفاظت‌شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 12 میلیمتر حفاظت در مقابل انگشت یا اجسام با قطر متوسط
3 حفاظت‌شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 2.5 میلیمتر حفاظت در مقابل ابزار و اجسام با قطر کم
4 حفاظت‌شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 1 میلیمتر حفاظت در مقابل سیم یا نوار
5 حفاظت‌شده در برابر ورود گرد و غبار از ورود کامل گرد و غبار جلوگیری نمی‌شود اما به راحتی وارد بدنه نمی‌شوند.
6 حفاظت‌شده در برابر ورود ریزگرد هیچ گرد و غباری به بدنه وارد نمی‌شود.

 

حفاظت در برابر ورود مواد مایع
رقم دوم توضیحات شرح
  بدون حفاظت بدون هیچ‌گونه حفاظت خاص
1 عایق در برابر چکه‌های عمودی آب از نفوذ قطراتی که به صورت عمودی بر روی بدنه می‌ریزند جلوگیری می‌کند.
2 عایق در برابر چکه‌های آب با حداکثر زاویه 15 درجه در صورتی که قطرات آب با زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه ریخته شود تأثیر مضری بر دستگاه ندارد.
3 عایق در برابر پاشیده‌شدن آب با حداکثر زاویه 60 درجه در صورتی که آب با زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه پاشیده شود تأثیر مضری بر دستگاه ندارد.
4 عایق در برابر بارش آب از هر جهت و هر زاویه اگر از هر جهتی روی بدنه آب پاشیده شود نباید تأثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
5 عایق در برابر پاشیده‌شدن آب با فشار از هر جهت در صورتی که آب با فشار از هر جهت بر بدنه ریخته شود نباید تأثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
6 عایق در برابر پاشیده‌شدن آب با فشار زیاد از هر جهت در صورتی که آب با فشار خیلی زیاد از هر جهت بر بدنه دیخته شود نباید تأثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
7 عایق در برابر غوطه ورشدن موقت دستگاه در آب دستگاه می‌تواند بدون تأثیر مضر برای مدت محدودی در آب غوطه‌ور باشد.
8 عایق در برابر استفاده دائمی در آب از دستگاه می‌توان به صورت دائمی در زیر آب استفاده کرد بدون اینکه هیچ تأثیر مخربی بر عملکرد آن داشته باشد.
soner ups