MTBF

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
MTBF

همه ما هنگامی که قصد خرید یک دستگاه یا قطعه رایانه‌ای یا هر قطعه دیگری را داریم یکی از فاکتورهای مهم یعنی میزان عمر مفید دستگاه را در نظر می‌گیریم. در واقع مایلیم بدانیم که در برابر پولی که می‌پردازیم، چه مدت می‌توانیم از جنس خریداری شده استفاده کنیم. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا طول عمر مفید قطعات خریداری شده مشخص است؟ و آیا معیاری برای تشخیص عمر قطعه وجود دارد یا خیر. MTBF خلاصه شده عبارت Mean Time Between Failures به معنی متوسط زمان بین خرابی‌ها است. MTBF به نوعی بیانگر میزان اعتمادی است که می‌توان به عملکرد یک دستگاه نمود.

به عبارت دیگر MTBF برآورد آماری از مدت زمانی است که یک دستگاه، بدون عیب کار کند. گاهی اوقات آن را معادل عمر مفید نیز به کار می‌برند. میزان MTBF در یک دستگاه، معمولاً به صورت واقعی اندازه گرفته نمی‌شود بلکه به روش‌های مختلفی همچون داده‌های آزمایشگاهی یا داده‌‌های واقعی، تجربی و استفاده از مدل‌های ریاضی برآورد می‌شود. شرایط محیطی همچون درجه حرارت، شوک الکتریکی و تکان‌های فیزیکی، میزان MTBF را تحت تأثیر قرار می‌دهند. MTBF میانگین زمان‌های بین دو خرابی قطعه در بین تعمیرات آن است. به عنوان مثال اگر یک قطعه در طول 450 هزار ساعت، 3 بار خراب شود در آن صورت MTBF آن 150‌ هزار ساعت خواهد بود. این که می‌گوییم MTBF یک دستگاه مثلا 150 هزار ساعت است به این معنا نیست که 150 هزار ساعت یک نمونه از دستگاه تست شده است. بلکه با توجه به سوابق پیشین یک دستگاه مشابه و نیز آزمایش‌های مختلف روی چند نمونه از قطعه، تحت شرایط خاص (دمای بالا، فشار بالا و...) می‌توان به تخمین نهایی دست یافت.

soner ups