Redundant

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
Redundant

در لغت به معنی افزونگی بوده و در اصطلاح به هر تجهیزی اطلاق می‌شود که می‌تواند به صورت خودکار (فیزیکی یا منطقی) جایگزین تجهیز معیوب شود.
عموماً برای استقرار سیستم دوگانه تغذیه از سه روش زیر استفاده می‌گردد:
1. استفاده از یوپی‌اس‌های موازی به صورت سیستم N+X
2. استفاده از خطوط تغذیه موازی و مستقل به صورت خط A و B
3. استفاده از روش‌های تغذیه ترکیبی AC و DC

در سیستم‌های Redundant که N+X نیز نامیده می‌شوند، N مشخص‌کننده تعداد یوپی‌اس و X تعداد یوپی‌اس اضافی در این مجموعه است. X در سیستم‌های Redundant حداقل یک بوده و با افزایش آن، ضریب اطمینان در سیستم بالا می‌رود. در صورت خرابی هر یک از قسمت‌های دستگاه (Inverter، Rectifier و بخش‌هایی از سیستم کنترل) تنها آن یوپی‌اس از مدار خارج شده و سیستم به کار خود ادامه می‌دهد.

soner ups