Surge

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
Surge

ولتاژ اضافه‌شده به موج اصلی برق با مقادیر بالاتر از مقدار عادی خط اصلی می‌باشد که بیش از یک سیکل ادامه می‌یابد. Surge معمولاً پس از آنکه یک دستگاه بزرگ (با توان بالا) خاموش می‌شود و یا به دنبال سوئیچ‌کردن بار در مراکز فرعی ایجاد می‌شود. به علت زمان نسبتاً طولانی، Surge می‌تواند قدرت عملکرد مربوط به منبع تغذیه سوئیچینگ را کاهش داده و باعث کاهش طول عمر آن شود.

Surge

soner ups