سیستم برق خورشیدی اضطراری پشتیبان برق شبکه

سیستم برق خورشیدی اضطراری پشتیبان برق شبکه

این سیستم را می توان به صورت یک ذخیره و پشتیبان برق شبکه در نظر گرفت به این صورت که به مجرد قطع برق شبکه ، برقی که توسط این سیستم تولید می گردد وارد مدار می شود وبدون ایجاد وقفه ای در مصرف جایگزین برق شبکه می گردد.

مزیت این سیستم بلادرنگ بودن و مانع قطع برق شدن در ساختمان است.

عیب آن این است که در حالت عادی و در شرایطی که از برق سراسری استفاده می شود توان تولیدی این سیستم بلا استفاده است.

کاربردها:

بهترین کاربرد این سیستم در جاهایی است که به دلیل حساسیت و حفظ موارد امنیتی علاوه بر برق سراسری و منابع تغذیه بدون وقفه (یو پی اس) نیاز به برق اضطراری سومی هم باشد . مثلاً در طلا فروشی ها و حفظ سیستم امنیتی و یا در صنعت پرکاربرد می باشد.

soner ups