سیستم متصل به شبکه

سیستم خوشیدی متصل به شبکه یا On Grid

در این روش همانگونه که از نام آن پیداست سیستم برق خورشیدی به شبکه سراسری برق شهری متصل شده و در طول روز و زمانی که خورشید در آسمان است برق مورد نیاز از پنل ها تامین می گردد و در طول شب نیاز به انرژی الکتریکی از طریق شبکه سراسری برق مرتفع می گردد که باعث کاهش هزینه برق مصرفی می گردد. 

در این روش نیاز به ذخیره برق تولیدی توسط پنل در باطری پنل خورشیدی نیست و مازاد برق تولید شده به شبکه برق محلی فروخته می شود . در بسیاری از کشورها طرح های تشویقی برای مشترکین این سیستم در نظر گرفته شده است که همین عوامل باعث محبوبیت این روش اجرا در بین مشترکین برق گردیده است .

از طرفی هزینه ی نصب اولیه کمتر از سایر روشها و برگشت قسمت قابل توجهی از هزینه اجرا ، از درآمد حاصل از فروش برق تولیدی ، استقبال از سیستم را دو چندان نموده است.

 عملکرد بهینه این سیستم در مناطق گرمسیری بسیار چشمگیراست چون بعلت گرمای هوا اکثر مصرف در ساعات روز، صرف سیستم های تهویه مطبوع می گردد که در همین اوقات پنل های خورشیدی در اوج تولید انرژی خود هستند.

یکی از معایب این سیستم  این است که وقتی برق منطقه قطع می شود برق شما نیز قطع می گردد و شما هیچ استفاده ای از سیستم خورشیدی در هنگام قطعی برق نمی برید .برای رفع این مسئله می توانید از سیستم متصل به شبکه با پشتیبانی باطری استفاده کنید.

 پنل خورشیدی ON Grid

soner ups