مونتاژ DIP

مونتاژ برد در این روش بصورت نیمه ماشینی و در مراحل مختلف انجام می گیرد ؛ به این ترتیب که ابتدا بردها و قظعات تدارک و آماده سازی می شوند سپس قطعات روی بردها قرار گرفته و و توسط حمام قلع یا هویه لحیم کاری و پس از آن پایه های اضافه کوتاه میگردند و در نهایت بردها رفع اتصالی احتمالی شده و از لحاظ کیفیت قلع گیری بررسی می شوند وبرد شستشوی کامل می گردد.

در این روش کیفیت قلع ، و مایع فلکس اهمیت بسیاری دارد. وهمچنین دقت در تدارک کردن قظعات و چینش منظم به زیبایی برد کمک زیادی می کند و تجربه وحساسیت در نحوه چینش می تواند خطای انسانی را که در این روش بسیار بالاست به حداقل ممکن برساند.   

 

تصویر برد DIP

soner ups

  •   دفتر مرکزی : اصفهان ، زرین شهر ، خیابان شیخ بهایی جنوبی
  •   تلفن تماس : 03152272225
  •   فکس : 03152272225/ داخلی 5
  •   موبایل : 09134224510
  •   سایت : www.sonercorp.com
تماس با فروش