مونتاژ SMD ماشینی

این روش در مونتاژ بردهای SMD ودر تیراژ بالا توسط ماشینهای مونتاژ pick & place با سرعت بالایی انجام می شود .

با توجه به اینکه در این روش نیاز به تهیه شابلون اولیه دارد و همین باعث ایجاد هزینه سربار در قیمت مونتاژ شده فلذا در تیراژ پایین مونتاژ بردهای SMD مقرون به صرفه نبوده و در صورت تغییرات در PCB نیاز به تهیه شابلون مجدد و هزینه سربار مونتاژ خواهد شد.

 

عکس برد SMD

فیلم مونتاژ SMD ماشینی

 

soner ups