قیمت و سفارش مونتاژ برد

قیمت پایه مونتاژ برد SMD به ازاِی هر پین مبلغ .... ریال و قیمت پایه مونتاژ برد DIP به ازای هر پین مبلغ .... ریال می باشد.

با توجه به این که تعداد پین هر برد ، تعداد سفارش برد در دوره ، نوع و تنوع المانها ، حساسیت قطعات و ... روی قیمت گذاری تاثیر دارد خواهشمندست جهت برآورد قیمت دقیقتر بعد از انتخاب یکی از طرحهای زیر فرم مربوط را پر نموده و ارسال نمایید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از بخش تماس با ما با کارشناسان شرکت ارتباط بگیرید.

پلان سطح یک

 •   مونتاژ قطعات با دقت و رعایت چیدمان از حیث فنی و زیبایی
 •    استفاده از قلع و فکلس با بهترین کیفیت
 •   بازبینی و رفع عیب احتمالی در زمان مونتاژ
 •   زمانبندی مونتاژ براساس اولویت مشتری
 •   بسته بندی مناسب وضد ضربه
 •   مونتاژ مجدد قطعات کسری احتمالی در زمان ارسال
 •   تست و کالیبراسیون برد


راهنمای پلان

عقد قرارداد سالیانه جهت انجام کلیه امور مربوط به طراحی مدار ، ساخت فیبر مدار چاپی ، خرید قطعات و مونتاژ برد الکترونیکی ویا هریک از مراحل فوق با دریافت وچه برحسب صورت وضعیت و عملکرد

پلان سطح دو

 •   مونتاژ قطعات با دقت و رعایت چیدمان از حیث فنی و زیبایی
 •    استفاده از قلع و فکلس با بهترین کیفیت
 •   بازبینی و رفع عیب احتمالی در زمان مونتاژ
 •   زمانبندی مونتاژ براساس اولویت مشتری
 •   بسته بندی مناسب وضد ضربه
 •   مونتاژ مجدد قطعات کسری احتمالی در زمان ارسال
 •   تست و کالیبراسیون برد


راهنمای پلان

پلان سطح سه

 •   مونتاژ قطعات با دقت و رعایت چیدمان از حیث فنی و زیبایی
 •    استفاده از قلع و فکلس با بهترین کیفیت
 •   بازبینی و رفع عیب احتمالی در زمان مونتاژ
 •   زمانبندی مونتاژ براساس اولویت مشتری
 •   بسته بندی مناسب وضد ضربه
 •   مونتاژ مجدد قطعات کسری احتمالی در زمان ارسال
 •   تست و کالیبراسیون برد


راهنمای پلان

پلان ویژه کارخانجات و شرکتهای تولیدی

 •   عقد قرارداد سالیانه جهت انجام کلیه امور مربوط به طراحی مدار ، ساخت فیبر مدار چاپی ،خرید قطعات و مونتاژ برد الکترونیکی ویا هریک از مراحل فوق با دریافت وچه برحسب صورت وضعیت و عملکرد


 • راهنمای پلان

  soner ups

  •   دفتر مرکزی : اصفهان ، زرین شهر ، خیابان شیخ بهایی جنوبی
  •   تلفن تماس : 03152272225
  •   فکس : 03152272225/ داخلی 5
  •   موبایل : 09134224510
  •   سایت : www.sonercorp.com
  تماس با فروش