مشاهده آموزش های سیستم خورشیدی

آموزش نصب پنل خورشیدی

در مجموع نصب سیستم برق خورشیدی قابل نصب در شیروانی و سقف مسطح ، به دو گونه ارائه می شوند. نمونه ی اول مدلی است که در آن ها ، ابتدا و قبل از نصب پنل ها ، پایه ها و سایز ادوات بر روی پشت بام قرار می گیرند. طرح دوم روشی است که در آنها ، ابتدا پنل ها بر روی پایه ها تثبیت شده و سپس مجموعه ی آن ها در جای مناسب قرار داده می شوند.

ساده ترین مراحل نصب به سیستم های برق خورشیدی تعبیه شده بر روی پایه های زمینی مربوط می شود چون در این صورت ، با هیچ گونه جایجایی قابل ملاحظه ی اجسام سنگین مواجه نخواهیم بود.

آموزش نصب پنل خورشیدی

آموزش سری و موازی کردن پنل خورشیدی

معمولا قرار دادن پنل های خورشیدی بر روی پایه ها و سیم کشی آن ها ، به صورت همزمان و توامان صورت می پذیرد. در این مرحله اگر قرار است با اتصال سری پنل ها به هم ، ولتاژ آن ها افزایش یابد ، در اولین گام پنل هایی را که باید به صورت سری بهم متصل شوند ، به یکدیگر اتصال دهید.

برای مثال اگر ولتاژ موردن نظر 24 ولت است ، در ابتدا هر تعداد زوج پنل هایی را که باید با هم سری شوند را به هم مربوط سازید و اگر ولتاژ 48 ولت است ، به تعداد مورد نیاز از مجموعه های چهار پنلی سری ، ایجاد نمایید. البته این در صورتی است که پنل های شما 12 ولت باشند در صورتی که پنل ها 24 ولت باشند کافی است مجموعه های دو پنلی سری را ایجاد کنید. معمولا پنل های بالای 150 وات 24 ولت هستند.

عکس سری و موازی کردن پنل خورشیدی

وقتی این کارها را انجام دادید ، برای اطمینان از صحت اتصالات صورت گرفته ، با استفاده از یک مالتی متر ، خروجی هر مجموعه را به صورت جداگانه تست کنید و ببینید آیا رقم ولتاژ با عدد مورد انتظار همخوانی دارد یا خیر. دقت داشته باشید که معمولا ولتاژ بی باری پنلها بیش از ولتاژ نامی آن ها می باشد. در سیستم 12 ولتی عدد قرائت شده مورد انتظار باید حدود 20 ولت و در سیستم های 24 ولتی حدود 40 ولت یا بیشتر است.

مالتی متر پنل خورشیدی 

پس از اتمام سری کاری پنل های مختلف ، اتصالات مربوط به موازی سازی گروه های لازم را انجام داده و با استفاده از مالتی متری که بر روی رنج سنجش ولتاژ DC تنظیم شده ، ولتاژ خروجی کل سیستم را اندازه گیری کنید.

 

اگر ظرفیت پنل های موجود با هم یکی نیست ، پنل های همسان را به یکدیگر متصل کنید و آرایه های مختلف جداگانه ای را ترتیب دهید و از اختلاط و اتصال سری یا موازی پنل های با ظرفیت غیر همسان به یکدیگر اجتناب کنید.

soner ups