مشاهده آموزش های سیستم خورشیدی

پنل های پلی کریستال (polycrystalline)

سلول های خورشیدی پلی کریستال از قرار گرفتن چندین کریستال سیلیس در یک سلول PV ساخته می شوند که با توجه به سادگی مراحل ساخت نسبت به سلول های مونو کریستال دارای مزایا ومعایبی هستند که بصورت کلی در زیر اشاره می کنیم.

1. راندمان 12 الی 16 درصد

2. با توجه به رنگ روشن شان که مانع از گرم شدن سلول می شود و در نتیجه مقاومت الکتریکی سیستم کاهش یافته و راندمان بالا می رود .

3. نسبت به سلولهای مونوکریستال راندمان کمتری دارندولی قیمتشان مناسب تر است .

4. نسبت به سلوهای فیلم نازک راندمان بیشتری دارند ولی قیمتشان هم بیشتر است .

5. مشخصه ظاهری آنها رنگ آبی و ظاهر مستطیل شکل با گوشه های تیز می باشد .

polycrystalline

 

soner ups