یو پی اس ایرانی سونر   .:.    محصول شرکت مهندسی زرین الکترونیک   .:.  سینوسی کامل  .:.  دارای عملکرد آنلاین و بدون وقفه   .:.   دارای ۲ سال گارانتی 

مشاهده آموزش های یو پی اس

چک لیست انتخاب و راه اندازی یو پی اس

می توان گفت یکی از مهم ترین موارد مربوط به یو پی اس انتخاب آن است ، چرا که اگر دستگاهی را انتخاب کنید که مناسب مصرف مورد نیاز شما باشد می توانید هم در هزینه صرفه جویی کنید و هم از بابت بازدهی بیشترین بازدهی را از دستگاه داشته باشید.

انتخاب موارد مربوط به تکنولوژی:

 • انتخاب بین آنلاین ، لاینتراکتیو یا آفلاین
 • تک فاز ، سه فاز، یا سه به تک بودن
 • ترانس بیس یا ترانس لس
 • توجه به توسعه ی آتی و پیش بینی بستر فنی لازم

چک لیست انتخاب و راه اندازی یو پی اس

توجه به میزان و تنوع مصرف کننده های خروجی یو پی اس:

 • کارشناسی دقیق توان مصرف، ضریب همزمانی و در نظر گرفتن مصارف شدید لحظه ای
 • تفکیک مصرف کننده های حساس و غیر حساس از لحاظ تامین کننده و مسیر تغذیه

باتری:

 • ارزیابی بیشترین زمان بی برقی متعارف در منطقه
 • توجه به حداکثر و حداقل زمان برق دهی مورد انتظار (در مصرف کننده های مختلف)
 • مدیریت هدفمند برق دهی و هزینه باطری
 • استفادهاز یک یا چند کابینت باتری بسته به حجم باتری ها ، فضا و چیدمان
 • استفاده از شاخص حجم آمپرساعت(آمپر ساعت یک باتری X تعداد) در استعلام از چند برند متفاوت

محل و شرایط محیطی:

 • بررسی وزن و ابعاد دستگاه
 • محل قرارگیری دستگاه(جانمایی، استقامت کف، وجود سقف و ...)
 • بررسی مسیر عبور تا محل قرار گیری
 • فضای مورد نیاز از لحاظ مساحت
 • بررسی گرد و غبار ، دما، رطوبت و تهویه
 • فضای کافی در اطراف دستگاه جهت سرویس ها یا تعمیرات بعدی
 • عدم تردد و دسترسی بی مورد

کابل کشی و تابلو:

 • بررسی وجود دو منبع تغذیه (دو ورودی مجزا یا دو پست برق)
 • بررسی لزوم وجود تابلو بای پس -پارالل یو پی اس یا تابلو تغذیه یو پی اس
 • بررسی شرایط تابلو تغذیه مصرف کننده ها و اصلاحات لازم
 • بررسی عدم وجود نول مشترک
 • توجه به سایز کابلهای ورودی خروجی، فاصله ، مسیر کابل کشی، مجاورت با سایر کابل های دیتا
 • نیاز به سینی کشی یا استفاده از Lader
soner ups