Wake on LAN

جستجوی لغت در دانشنامه
عبارت توضیحات
Wake on LAN

WOL یا همان Wake on LAN امکانی است که از طریق آن می‌توان کامپیوتری را از داخل یک شبکه LAN یا حتی WAN روشن نمود.
این قابلیت تنها در مورد کارت شبکه و motherboard هایی کارایی دارد که قابلیت Wake on LAN در آنها قابل فعال کردن باشد و آن را پشتیبانی کنند.

Wake on LAN بر اساس این نظریه کار می‌کند. وقتی که یک کامپیوتر Shut down می‌شود کارت شبکه همچنان روشن می‌ماند و به packetهای شبکه گوش فرا می‌دهد. این packetها اگر از نوع خاصی باشند کارت شبکه را به واکنش وادار می‌کنند. این packetها باید ترکیبی به صورت زیر داشته باشند.
[ethernet header][IPx header][UDP header][Magic sequence][CRCS]همانطور که ملاحظه می‌نمایید این packet فقط ارسالی می‌باشد و هیچ پاسخی برای آن ارسال نمی‌شود.

نیازهای سخت‌افزاری:
- Motherboard
بیشتر مادربردهای جدید ATX باید یک کانکتور 3 پین برای Wake on LAN نزدیک PCI slot داشته باشند و همچنین BIOS باید قابلیت WOL را پشتیبانی کند.
- کارت شبکه
کارت شبکه نیز باید کانکتور 3 پین مربوط به WOL را داشته باشد.
برای اجرای WOL هم برنامه‌های زیادی وجود دارند که باید حتما MAC آدرس کامپیوتر مورد نظر را داشته باشند تا بتوانند دستور مورد نظر را بر روی کارت شبکه مزبور اجرا کنند و باعث روشن شدن سیستم مربوطه شوند. همان طور که اشاره شد، برای استفاده از امکان WOL هم کارت شبکه و هم مادربرد باید از این قابلیت پشتیبانی کنند. در مادربردهایی که کارت شبکه بر روی آنها به صورت Onboard وجود دارد این قابلیت تعبیه شده است و برای فعال کردن آن لازم است در بایوس مادربرد گزینه مربوط به آن تنظیم گردد.

soner ups