مشاهده آموزش های سیستم خورشیدی

نسل های مختلف فن آوری سلولهای فتوولتاییک

بطور کلی سلول های فتوولتائیک از نظر تکنولوژی بکار رفته در طراحی و ساخت ، به سه نسل دسته بندی می شوند.

این تلاش ها عمدتاً در جهت افزایش کارایی و کاهش قیمت بوده  است ؛ هر چند در عمل هنوز نسل های اولیه سلول های خورشیدی بیشترین کاربرد و استقبال از طرف مصرف کنندگان را داراست و نسل های جدید سهم کمی از بازار را به خود اختصاص داده اند ولی با توجه به پیشرفت روز افزون و کاهش قیمت مداوم پیش بینی می شود در آینده نزدیک و تجاری شدن نسل سوم ، این تکنولوژی بتواند جایگاه خود را در بین مصرف کنندگان پیدا کند. هرچند که نسل دوم الارقم راندمان پایین ، به علت سبکی و انعطاف و قیمت کمتر باعث ایجاد تنوع در کاربرد سلولهای خورشیدی گردیده است.

در اینجا سعی کردیم  به دسته بندی کلی از نسل های مختلف سلول های PV پرداخته و در مقالات بعدی  مختصراً هر کدام را توضیح دهیم.

 1. نسل اول سلولهای خورشیدی :  سلول های کریستالی

2. نسل دوم سلول های خورشیدی : سلول های خورشیدی تین فیلم

سه نوع اصلی سلولهای خورشیدی تین فیلم که در حال حاضر تجاری شده اند شامل:

  • سیلیکونهای آمورف (a-Si  و  a-Si/μc-Si)
  • کادمیوم تلورید (Cd-Te)
  • مس- ایندیم- سلنید (CIS) و مس – ایندیم – گالیم- دیسلنید (CIGS)

3. نسل سوم سلولهای خورشیدی :

در مراحل آزمایشگاهی هستند و هنوز تجاری سازی نشده اند.

  • سلول های  CPV
  • سلول های خورشیدی ارگانیک
  • سلول های خورشیدی حساس به رنگ
  • سلول های خورشیدی پلیمری
  • سلول های خورشیدی مبتنی بر کریستال های مایع
soner ups