مشاهده آموزش های سیستم خورشیدی

پنل خورشیدی خانگی ، اداری و مکان‌هایی که دسترسی به برق شهر دارند

یکی از سوالاتی که اغلب در زمینه پنل خورشیدی مطرح می‌شود ، استفاده از پنل خورشیدی در جایی است که به برق شهر یا همان شبکه برق متصل است.

قطعی برق و هزینه‌های برق شهر بیش از پیش ما را به استفاده از پنل خورشیدی ترغیب می‌کند ، اما آیا استفاده از پنل خورشیدی در چنین شرایطی امکان پذیر است؟ در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم.

 

عکس پنل خورشیدی خانگی ، اداری و شرکتی 

پیشنهاد سیستم خورشیدی برای مجموعه‌هایی که دسترسی به برق شهر دارند:

  1. اولین پیشنهاد که از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است ، راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی و فروش برق تولید شده به اداره برق یا دولت است.

میزان خرید برق خورشیدی توسط دولت از مشترک حدود 10 برابر بیشتر از میزان خرید برق شبکه توسط مشترک از دولت است ، همچنین خرید برق خورشیدی طی یک قرارداد 20 ساله تضمینی مابین مشترک و اداره برق منعقد می‌گردد.

در این سیستم مشترک از برق خورشیدی تولید شده به طور مستقیم استفاده نمی‌کند و تمام برق تولید شده وارد شبکه توزیع برق می‌شود ، لازم به توضیح است که در این حالت با قطع برق شهر ، برق مشترک نیز قطع می‌گردد و امکان استفاده از برق خورشیدی در این زمان نخواهد بود.

 

  1. استفاده از سیستم‌های هایبریدی یا ترکیبی پیشنهاد دوم است ، همانطور که از نام آن پیداست این سیستم قابلیت ترکیب از دو سیستم را دارد.

در این سیستم امکان استفاده از باتری نیز هست به این صورت که در روز و هنگامی که نور خورشید وجود دارد ، خروجی سیستم از برق تولیدی پنل‌ها است و در زمانی که نور خورشید نیست و پنل‌ها برق تولید نمی‌کنند خروجی سیستم از برق باتری است.

در این سیستم هنگام قطع برق امکان استفاده از برق وجود دارد.

در این پیشنهاد ترکیبی امکان فروش به اداره برق نیز هست.

soner ups